Tjänster

 

Problem med avloppet? En rörinspektion är början på lösningen!

Det finns många anledningar till att det uppstår problem i dina rörledningar. Det kan vara sättningar, ansamlingar av sanitärt avfall, rötter, dåligt fall, rörbrott etc. Solna Röranalys inspekterar dina rör och ledningar med en kamera som anpassas efter rörets dimension.

 

Rörinspektion

Åtgärder

Pejling / Lokalisering

Rapport direkt i molnet

Rådgivning


Rörinspektion

Fastighet & Markförlagda ledningar


Rörinspektion i fastighet kan utföras i många syften. Vanligast är att ta reda på status för hur stammar, samlingsledningar och stickledningar mår - inför budgetering av kommande stamrenovering eller liknande. Andra vanliga anledningar till rörinspektion är felsökning av olika slag,  t ex luktproblem, återkommande stopp i avloppet och problem med råttor. Med vårt breda utbud av inspektionskameror i olika storlekar kan vi filma de allra flesta rördimensioner och ta reda på vart problemet finns. Alla observationer och detaljrapportering genomförs enligt handboken "T25 Se rören inifrån."

Rörinspektion i mark utförs med speciella kameravagnar som motordrivet rullar in i ledningen medan vi styr från vår inspektionsbuss. Inspektion i mark utförs enligt Svenskt Vattens föreskrifter "P93". Vår utrustning klarar ledningar upp till 1400mm och har både profilmätning, lasermätning och zoom inbyggd. Vi kan även utföra inspektion av servisledning ifrån huvudledning med vår satellitkamera.


Åtgärder

Om ett akut problem hittas - är lösningen alltid nära till hands. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi samordna både underhåll och reparation.

  • Högtrycksspolning
  • Slamsugning
  • Rotskärning & Fräsning
  • Rörbyten och Relining
  • Konsultering

Pejling / Lokalisering

Ta reda på vart rören befinner sig

Med hjälp av avancerad sondteknik kan vi mäta vart rören döljer sig och samtidigt få information om vilket djup de befinner sig på. Detta är speciellt användbart i sammanhang där rörledningar ska grävas eller bilas fram. Rapporten direkt i molnet

Vi levererar allt filmat material med tillhörande inspektionsutlåtande som du har direkt tillgång till från dator, läsplatta och smartphone

Materialet vi skapar i form av filmer och inspektionsutlåtande levererar vi per mail via vår molntjänst - VA-online. Det gör det möjligt för Er som kund att öppna rapporten från vilken dator, smartphone eller surfplatta som helst. Det är också enkelt att dela materialet med andra entreprenörer som vill ha underlag för kommande arbeten. Allt material finns i vårt arkiv i minst 5år men det går alltid att ladda ner materialet för egen arkivering på t ex. USB-minne.


Rådgivning

Vi hjälper dig gärna i rätt riktning efter avslutad inspektion

Vi som arbetar på Solna Röranalys har själva många års erfarenhet inom det mesta som berör avlopp och andra typer utav rörledningar. Vi kan därför oftast ge en rekommenderad åtgärd och tipsa om entreprenörer som är lämpliga att åta sig eventuellt fortsättningsarbete. 


Vanliga problem

Här är några exempel på vad vi hittat i rören när vi varit ute och filmat

Ett stort rotpaket hade letat sig in i servisledningen och var orsaken till samfällighetens driftstörningar.

En nyfiken råtta som fick oväntat besök i sitt hem på södermalm.

Fett från köksstammar kan bilda hårda beläggningar i horisontella ledningar som oftast inte märks av för än det slår stopp. Det är ett vanligt problem som enkelt kan åtgärdas med hjälp av högtrycksspolning med hetvatten.